ТОВ "МТК "Максімед"

Шановні панове!!!

 

Дозвольте представити вам компанію TOB «МТК« МАКСІМЕД », засновану в липні 2008 року з метою комплексного забезпечення товарами медичного призначення всіх медичних установ України, асортимент і якість якого здатний задовольнити кожного фахівця і споживача. Наша компанія успішно працює шляхом прямих поставок, або через наповнення аптечних мереж продукцією.

Широкий асортимент товарів медичного призначення дозволяє повністю укомплектувати лікувальний заклад практично будь-якого профілю в найкоротші терміни.

Основними напрямками діяльності компанії є оптова торгівля товарами медичного призначення та витратними матеріалами для анестезіології, неонатології, хірургії, реанімації, урології та ендокринології.

Щоб запропонувати такий широкий спектр продукції, компанія «МАКСІМЕД» співпрацює з іноземними виробниками. Більше того, ТОВ "МТК "МАКСІМЕД" представляє продукцію найбільших європейських заводів:«GALMED», «SUMI» (Польща), також ми пропонуємо продукцію провідних зарубіжних виробників таких як: BD, B / BRAUN, Troge, VM, Roche.

Серед вітчизняних виробників ми співпрацюємо з: Укрвата, Гемопласт, Норма, Каммед-Консалт, Технокомлекс.

Відносини з провідними українськими та зарубіжними виробниками дозволяють пропонувати нашим клієнтам широкий асортимент продукції за доступними цінами. Весь товар пройшов строгий контроль якості і відповідає всім нормативним документам законодавства України.

Ми завжди раді прийнятий від Вас замовлення. Сподіваємося, що співпраця з нашою компанією буде для Вас вигідним і довгостроковим.

 

  1.1 Головна місія ТОВ «МТК «Максімед»

Політика в області якості є невід'ємною частиною загальної стратегії діяльності ТОВ «МТК «Максімед», головна мета якої полягає у випуску і постачання конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам споживачів і отримання стійкого прибутку для подальшого розвитку виробництва в інтересах споживачів і суспільства.
Головна мета в області якості досягається реалізацією принципів менеджменту якості, що складають основу міжнародних стандартів ISO серії 9000.
1.2 Цілі колективу ТОВ «МТК «Максімед»
Головна мета в області якості досягається реалізацією принципів менеджменту якості, що складають основу міжнародних стандартів ISO серії 9000.
1. Орієнтація на споживача:
- Забезпечення повного задоволення вимог споживачів до нашої продукції за технічними характеристиками, пакування та транспортування.
2. Роль керівництва:
- Керівники забезпечують єдність цілей організації, створюють і підтримують внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до вирішення завдань підприємства.
3. Залучення працівників:
- Основу підприємства складають працівники всіх рівнів, які є джерелом нашої сили, інтелектуального багатства, корпоративної культури. Залучення персоналу до процесу постійного поліпшення якості, як продукції, так і своєї роботи є ключовим фактором успіху фірми.
4. Процесний та системний підхід до менеджменту:
- Для досягнення запланованого результату діяльність підприємства управляється як процес. Всі процеси підприємства об'єднані в єдину налагоджену систему. Кожен працівник, що виконує певну роботу зі створення продукції або з розробки документації, повинен розглядати працівника, який виконує наступний етап роботи, як свого споживача. Порядок їх взаємодії визначений у Положеннях та посадових інструкціях працівників підрозділів.
5. Постійне поліпшення:
- Поліпшення якості продукції та праці ми забезпечуємо модернізацією виробництва.
6. Прийняття рішень на підставі фактів:
- Для прийняття управлінських рішень у сфері якості ми здійснюємо збір достовірної інформації про процеси та продукції з наступним їх аналізом.
7. Взаємовигідні відносини з постачальниками:
- Постачальники сировини та послуг наші партнери. Ми будуємо та розвиваємо з ними стабільні, довірчі, довгострокові партнерські відносини, що дає впевненість в успіху нашої співпраці.
Кожен працівник ТОВ «МТК «Максімед» має виконувати свої завдання, повноваження і усвідомлювати відповідальність у сфері управління якістю.
  1.3 Інструменти реалізації цілей з якості
1. Розробка, впровадження та сертифікація системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 19011-2011;
2. Постійна оцінка задоволеності діяльністю підприємства споживачів, а також персоналу, акціонерів, постачальників суспільства;
3. Аналіз процесів системи менеджменту якості, ефективності діяльності підрозділів, виконання виробничих процесів з боку вищого керівництва та інформування про це всіх співробітників.

Медичні товари і обладнання

Реклама